kbo liesbos 

De Bestuursleden

Voorzitter

Dhr. Wim Hendrikx
Bernhardlaan 96
4872 BR Etten-Leur
telefoon: 076 5309142
email: wim.hendrikx@liesbos.nl
 

Secretaris

Dhr. Wil van Nijnatten
Doelen 27
4813 GP Breda
telefoon: 076 5147655
mob.: 06 55504496
e-mail: vannijnatten70@gmail.com

Penningmeester

Dhr. Theo Quicken
Moerdijksepostbaan 56a
4873 LG Etten-Leur
telefoon: 076 5012405
Bankno. NL27RABO0182400115
e-mail: theoquicken@gmail.com

Bestuurslid

Mevr. Riet Boomaerts-van Gastel
Patronaatstraat 5
4871 KN Etten-Leur
telefoon: 076 5013363
email: riet.boomaerts@outlook.com
 

Bestuurslid

Mevr. Corry Chantrel-Bastiaanssen
Molenaarstraat 8
4871 NW Etten-Leur
telefoon: 076 5013512
e-mail: cjchantrel@ziggo.nl